TIỂU SỬ ÔNG TRẦN THANH HUÂN

(Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Hồng Công và Ma Cao – Trung Quốc)

Họ và tên:            Trần Thanh Huân

Ngày sinh:            15/9/1964

Nơi sinh:               Nam Định

Học vấn:              Cử nhân Quan hệ quốc tế, Đại học Ngoại giao (Hà Nội); cử nhân Kinh tế quốc tế, Học viện Quan hệ quốc tế (La Habana - Cuba); Thạc sỹ Kinh tế quốc tế, Học viện Quan hệ quốc tế (La Habana - Cuba); Thạc sỹ Luật và Ngoại giao, Đại học Tufts (Hoa Kỳ); tốt nghiệp khóa Quản lý Hành chính Nhà nước chương trình Chuyên viên cao cấp, Học viện Hành chính Quốc gia; tốt nghiệp khóa Lý luận Chính trị Cao cấp, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Ngoại ngữ:           Tiếng Anh D, tiếng Tây Ban Nha D và tiếng Pháp C

Hôn nhân:            Cưới vợ, có một con trai

Quá trình đào tạo và công tác

1982 - 1987:   Học tại Đại học Ngoại giao (Hà Nội).
1987 - 1993:   Học tại Học viện Quan hệ quốc tế (La Habana - Cuba).
1994 - 1996:   Chuyên viên, Vụ Châu Mỹ, Bộ Ngoại giao.
1996 - 1997:Học Thạc sỹ tại Đại học Tufts (Hoa Kỳ).
1997 - 2003:   Chuyên viên, Vụ Châu Mỹ, Bộ Ngoại giao.
2003 - 2004:   Trợ lý Vụ trưởng, Vụ Châu Mỹ, Bộ Ngoại giao.
2004 - 2007:   Phó Vụ trưởng, Vụ Châu Mỹ, Bộ Ngoại giao.
2007 - 2012:Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Vê-nê-du-ê-la, kiêm nhiệm Cô-lôm-bia và Xu-ri-nam.
2012 - 2014: 

Vụ trưởng, Giám đốc Quỹ Ngoại giao kinh tế, Vụ Tổng hợp kinh tế,

Bộ Ngoại giao.

2014 - 2017Cục trưởng, Cục Quản trị Tài vụ, Bộ Ngoại giao.
11/2017 đến nay: Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Hồng Công và Ma Cao, Trung Quốc.

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​