Tổng Lãnh sự quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Hồng Công - Trung Quốc
15/F., Great Smart Tower, 230 Wan Chai Road, Wan Chai, Hong Kong
 Tel: (852) 2591-4510; 2591-4517; 2835-9358; 2835-9398
Fax: (852) 2591-4524
Email: vnconsul.hongkong@mofa.gov.vn
Website: www.vietnamconsulate-hongkong.org


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​