TỔNG LÃNH SỰ QUÁN VIỆT NAM TẠI HỒNG CÔNG - TRUNG QUỐC

Văn phòng
Tổng Lãnh sự:
15/F, Great Smart Tower, 230 Wan Chai Road, Wan Chai, Hong Kong
Tel: (852) 2591-4510; 2591-4517; 2835-9358; 2835-9398
Điện thoại bảo hộ công dân: +85253788488
Fax:(852) 2591-4524 
Email: vnconsul.hongkong@mofa.gov.vn
Website: https://vnconsulate-hongkong.mofa.gov.vn/
Tổng Lãnh sự:   Trần Thanh Huân
​Phó Tổng Lãnh sự:​Lê Hải Triều
Lãnh  sự: 
Nguyễn Đình Ngọc

Huỳnh Ngọc Hội

Vũ Hải Vân

Lê Thanh Hùng

Lê Thu Trang​
Văn phòng Thương mại:
​17/F, Golden Star Buiding, 20 Lockhart Road, Wan Chai, Hong Kong
Tel: (852) 2865-3218; (852) 2527-0495
Fax: (852) 2865-3808
Phó Tổng Lãnh sự:  
Nguyễn Duy Kiên
Lãnh sự:

Lãnh sự:
Nguyễn Ngọc Hùng

Phạm Chí Cường

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​