• THỜI GIAN LÀM VIỆC

  Thứ Hai - Thứ Sáu: 9:00-12:30; 14:00-17:00


 • CÁC NGÀY NGHỈ LỄ 2018

  Tháng 1
  - Ngày thứ hai: Ngày 01 tháng 01 năm 2018.

  Tháng 2

  - Ngày thứ tư: Ngày 14 tháng 02 năm 2018 (29 Tết âm lịch Việt Nam).

  - Ngày thứ năm: Ngày 15 tháng 02 năm 2018 (30 Tết âm lịch Việt Nam).

  - Ngày thứ sáu: Ngày 16 tháng 02 năm 2018 (Mồng 1 Tết âm lịch Việt Nam).

  - Ngày thứ bảy: Ngày 17 tháng 02 năm 2018 (Mồng 2 Tết âm lịch Việt Nam).

  - Ngày chủ nhật: Ngày 18 tháng 02 năm 2018 (Mồng 3 Tết âm lịch Việt Nam).

  - Ngày thứ hai: Ngày 19 tháng 02 năm 2018 (Mồng 4 Tết âm lịch Việt Nam).

  - Ngày thứ ba: Ngày 20 tháng 02 năm 2018 (Mồng 5 Tết âm lịch Việt Nam).

  Tháng 4

  - Ngày thứ tư: Ngày 25 tháng 04 năm 2018 (Ngày giỗ tổ Hùng Vương 10/3 âm lịch).

  - Ngày thứ hai: Ngày 30 tháng 04 năm 2018 (Ngày Thống nhất đất nước).

  Tháng 5

  - Ngày thứ ba: Ngày 01 tháng 05 năm 2018 (Ngày Quốc tế lao động).

  Tháng 9

  - Ngày chủ nhật: Ngày 02 tháng 09 năm 2018 (Nghỉ Quốc khánh 2/9).

  - Ngày thứ hai: Ngày 03 tháng 09 năm 2018 (Nghỉ Quốc khánh 2/9).


 • ​Các ngày nghỉ lễ của Quốc gia sở tại

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​